Vui lòng nêu cụ thể. Mô tả cách để tạo lại lỗi. Bạn có thấy bất kỳ thông báo lỗi nào không?(Lưu ý: Một số nhà cung cấp email miễn phí có thể chặn thư của chúng tôi, do vậy chúng tôi có thể không đáp lại.)
© 2021 xtgem.com